Decyzje

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla eksploatowanej instalacji regionalnej - składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Myślenicach – Spółka posiada następujące decyzje:

POZWOLENIE ZINTEGROWANE
• Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 23.01.2012 r. (znak: SR-III.7222.4.2011.AS), udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (instalacja do składowania) zlokalizowanego w Myślenicach przy ulicy Ujejskiego 341 w zakresie:
- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,
- prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

Marszałek Województwa Małopolskiego decyzją z dnia 30 grudnia 2013 roku (znak: SR.III.7222.19.2013.BS) zmienił ww. pozwolenie zintegrowane za zgodą strony: punkt.III.1, pkt. III.4 i pkt. XV.

INSTRUKCJĘ PROWADZENIA SKŁADOWISKA ODPADÓW
ROK 2014
Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 02.12.2011 r. (znak: SR-III.7241.7.2011.AS)

ROK 2015
Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 09.06.2015 r. (znak: SR-III.7241.7.2015.LB)

DECYZJE NA ZAMKNIĘCIE 1 i 2 SEKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW
• Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 17.12.2008 r. (znak: SW.III.EP.7657-4/08);
• Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 06.02.2012 r. (znak: SR-III.7241.8.2011.AS);

POZWOLENIE WODNO – PRAWNE
• Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19.08.2010 roku znak: SW.V.MS.6214/1-69/10.

Dla eksploatowanej instalacji regionalnej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
Przedsiębiorstwo posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach:

• Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30.06.2015 roku, znak: SR-III.7221.58.2014.LB, ważne do 29 czerwiec 2025 r.

Dla eksploatowanej instalacji zastępczej do kompostowania przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
Przedsiębiorstwo posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach:

• Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30.06.2015 roku, znak: SR-III.7221.58.2014.LB, ważne do 29 czerwiec 2025 r.

ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW
• Decyzja Starosty Myślenickiego z dnia 30.06.2015 roku, znak: GM.6233.38.2014, ważne do 29 czerwiec 2025 r.

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.