Historia

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach jest firmą powstałą w 2004 roku i od samego początku zajmuje się gospodarką odpadami. Od 2007 roku 100 % udziałów w spółce posiada Gmina Myślenice.

Od 2006 roku spółka zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Myślenicach, które powstało w latach siedemdziesiątych XX wieku, a w roku 2012 zostało zamknięte i przystąpiono do jego rekultywacji.

W 2009 roku przystąpiono do realizacji projektu pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego. Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Myślenicach, zgodnie z obecnie obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, jest regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Instalacja została oddana do użytkowania w maju 2012 roku, natomiast dodatkowy magazyn oraz zaplecze techniczne w 2014 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ok. 50 mln zł netto, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło ok. 33,9 mln zł. Pozostała część została współfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz ze środków własnych Zakładu Utylizacji Odpadów.

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.