W dniu 13 paŸździernika 2009 roku Fundacja Partnerstwo dla śŒrodowiska przyznała Zakładowi Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Myśœlenicach Certyfikat ZIELONE BIURO.
Uroczyste wręczenie CERTYFIKATU odbyło się na Zamku Królewskim w Niepołomicach w dniu 06 listopada 2009 roku podczas XI DOROCZNEGO SPOTKANIA KLUBÓW CZYSTEGO BIZNESU.
W 2009 roku Zakład Utylizacji Odpadów otrzymał wyróżnienie w Kategorii
PROMOTOR EKOLOGII
w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "PrzyjaźŸni Œśrodowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. za działalnośœć dla zrównoważonego rozwoju enegetycznego otrzymał Dyplom od Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES"
Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.