Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2018 roku"

04.12.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.12.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert

28.11.2017 r.
Pytania i odpowiedzi z dnia 28.11.2017 r.

23.11.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej


Dotychczas przeprowadzone przetargi:


"Dostawa paliwa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w latach 2017-2018"

"Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2017 roku"

"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza do odpadów komunalnych"

"Budowa instalacji do odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach wraz z dostawą jednostek kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu" - postępowanie nr 2

"Budowa instalacji do odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach wraz z dostawą jednostek kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu"

"Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2016 roku"
- termin składania ofert 08.12.2015r. godz. 12.00

"Dostawa paliwa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach"
- termin składania ofert 29.04.2015r. godz. 09.00

"Dostawa 7 120 szt. nowych pojemników na odpady biodegradowalne - 2 postępowanie"
- termin składania ofert 04.06.2013r. godz. 09.00

"Dostawa 7 120 szt. nowych pojemników na odpady biodegradowalne - 1 postępowanie"
- termin składania ofert 27.05.2013r. godz. 09.00

"Dostawa paliwa na potrzeby składowiska odpadów w Myślenicach"
- termin składania ofert 29.12.2008r. godz. 09.00

"Wynajem koparki z obsługą operatorską do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach"
- termin składania ofert 22.12.2008r. godz. 10.00

"Transport ziemi wraz z załadunkiem na terenie składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach"
- termin składania ofert 10.09.2008r. godz. 09.00

"Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach"
- termin składania ofert 16.06.2008r. godz. 09.00

"Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego kompaktora na składowisko odpadów w Myślenicach"
- termin składania ofert 29.02.2008r. godz. 12.00

"Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego kompaktora na składowisko odpadów w Myślenicach"
- termin składania ofert 25.01.2008r. godz. 12.00

"Wynajem maszyn z obsługą operatorską do prowadzenia robót w związku z codzienną eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach"
- termin składania ofert 17.12.2007 godz. 10.00

"Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do pracy na składowisku odpadów komunalnych"
- termin składania ofert 17.12.2007 godz. 12.00

"Wykonanie wałów ograniczających na składowisku odpadów komunalnych w Myślenicach"
- termin składania ofert 15.03.2007 godz. 10.00

"Dostawa ziemi do izolacji na składowisko odpadów komunalnych w Myślenicach"
- termin składania ofert 20.12.2006 godz. 10.00

"Wynajem maszyn z obsługą operatorską do prowadzenia robót w związku z codzienną eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach"
- termin składania ofert 20.12.2006 godz. 12.00

Informacja dla podmiotów pobierających dokumenty przetargowe:

Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w poszczególnych postępowaniach przetargowych proszeni są o poinformowanie o tym Zamawiającego poprzez przysłanie pocztą, faxem bądź pocztą elektroniczną następujących danych:
* nazwa i adres wykonawcy
* nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
* telefon kontaktowy (stacjonarny i komórkowy)
* adres e-mail.

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.