SIEDZIBA SPÓŁKI

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 82
32-400 Myślenice

Tel. 12 272 03 35
Fax 12 349 05 63
e-mail: biuro@skladowisko.com.pl

NIP 681-18-87-431
Regon 120003793

Rachunek bankowy : Małopolski Bank Spółdzielczy w Wielczce Oddział Myślenice
71 8619 0006 0020 0814 7633 0001

Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow - Śródmieścia w Krakowie Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000226813

MAPA DOJAZDU

Copyright © 2020 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.