Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników
Gmina Myślenice

Rada Nadzorcza
Przewodnicząca - Anita Kurdziel
Członek Rady Nadzorczej - Mateusz Miska
Członek Rady Nadzorczej - Jacek Frączek

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Jarosław Korabik

Copyright © 2015 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach. All rights reserved.